موارد استفاده ابر و اسفنج

 •  

  تولید مبلمان

 •  

  تولید تخت خواب

 •  

  تولیدات داخلی خودرو

 •  

  تولیدات کفش

 •  

  تشک های خواب (طبی و معمولی)

 •  

  تولیدات کیف